اخبار برگزیده

پایگاه داده مدیریت پروژه های ساختمانی به همراه نمودار ER رایگان- سورس - SQL-اس کیو ال -دانشجویی

پایگاه داده مدیریت پروژه های ساختمانی به همراه نمودار ER   به همراه  چند کوئری برای پایگاه داده

پایگاه داده پذیرش بیمار ER   به همراه  چند کوئری برای پایگاه داده

طراحی و پیاده سازی جداول Table در اس کیو ال سرور SQLServer
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقین امه نویسی تخصصی matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقی
تعیین فیلدهای کلید اصلی Primary Key  و کلید خارجی یا ثانویه  Foreign Key

Relationship

نمودار ER و تعیین روابط بین موجودیتها ۱ به ۱ ،  ۱ به N  ،  چند به چند

پیاده سازی دستورات مختلف SQL و انواع کوئری Query به همراه نمایش خروجی هر دستور

azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقین امه نویسی تخصصی matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقی


انجام پروژه های اکسز و ایکسل

پایگاه داده مدیریت پروژه های ساختمانی به همراه نمودار ER رایگان- سورس - SQL-اس کیو ال -دانشجویی

پایگاه داده مدیریت پروژه های ساختمانی به همراه نمودار ER رایگان- سورس - SQL-اس کیو ال -دانشجویی

پایگاه داده مدیریت پروژه های ساختمانی به همراه نمودار ER رایگان- سورس - SQL-اس کیو ال -دانشجویی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها